Slide background

Bod’ to kar si je neprofitno humanitarno društvo.

S svojim dejanji želimo omogočiti nove izkušnje otrokom s posebnimi potrebami.

Vizija organizacije je zmanjšati razlike med ljudmi in spodbuditi moderno družbo k sprejemanju drugačnosti in raznolikosti. Istočasno se trudimo motivirati in spodbuditi mladostnike s posebnimi potrebami, k vključitvi v sodobno družbo in socialno življenje. Mladostnikom želimo tudi pomagati in jih podpirati pri premagovanju komunikacijskih izzivov, s katerimi se soočajo v kontaktu z moderno družbo, ki še vedno goji strahove pred ljudmi s posebnimi potrebami.

Naš slogan je »naj govorijo dejanja«. Zato se skozi naše delo in aktivnosti trudimo približati osebe s posebnimi potrebami moderni družbi in istočasno spodbuditi družbo k temu da ljudi okoli sebe sodi po dejanjih in ne po zunanjem izgledu ali po telesnih hibah.

Skozi vse to želimo mladostnike s posebnimi potrebami spodbuditi k zapuščanju komfortne cone v ustanovi in jim s tem omogočiti nove in nepozabne izkušnje in doživetja.

Namen društva

 • Spodbujati k rednemu ustvarjanju dogodkov in novih izkušenj za otroke s posebnimi potrebami

 • Skrb za dvig kvalitete življenja in enakopravnosti ljudi

 • Otrokom s posebnimi potrebami omogočati kvalitetno preživljanje prostega časa in jim nuditi strokovno pomoč pri spremembi življenjskega sloga (redno organiziranje dogodkov)

 • Razvijati množičnost, programsko raznolikost in vsestranskost

 • Odprtost pomoči za vse skupine prebivalstva

 • Udeležba članov pri upravljanju in odločanju o vseh pomembnih vprašanjih (organizacijskih, programskih, kadrovskih, finančnih in drugih)

Naloge društva (pri vsaki nalogi je vključeno aktivno sodelovanje otrok s posebnimi potrebami). Skozi aktivnosti, ki jih izvajamo, skušamo spodbuditi osebe s posebnimi potrebami k vstopanju v družbo in k premagovanju komunikacijskih izzivov, strahov pred okoljem in jim s tem omogočiti nove izkušnje.

 • dramska igra
 • druženje z medijskimi osebami
 • informativna oddaja s pozitivnimi novicami
 • dokumentarno igrani film o ljudeh s posebnimi potrebami
 • trening Aikida
 • pikniki
 • novoletne zabave
 • izleti
 • obiski gledaliških predstav
 • obiski glasbenih koncertov
 • plavanje
 • delavnice

Cilji društva

 • skrbi za množičen razvoj ustvarjanja dogodkov za otroke s posebnimi potrebami
 • uresničuje in izvaja letne in večletne načrte dela
 • skrb za razvoj lastnega kadra
 • razvija prijateljstvo in solidarnost
 • načrtno usmerja in razvija dobrodelno dejavnost v okviru ciljev in nalog sprejetih na skupščini društva
 • skrbi za uresničevanje prostovoljnega dela
 • skrbi za racionalno in zakonito porabo sredstev
 • sodeluje s prostovoljnimi in drugimi organizacijami v domovini in tujini
 • skrbi za društven arhiv
 • razvijanje prostovoljnega marketinga in založništva
 • vzdrževanje opreme in rekvizitov.